PROJECT NAMEPROJECT STAFFFUNDING ORGANIZATIONPROJECT NUMBERPROJEC DATESPROJECT BUDGET
Bazı İlaçların Elektroanalitik
İncelenmesi
Prof. Dr. İnci BİRYOL,
Uzm. Ecz. Sibel A. OZKAN
(Ankara Univ.)
Ankara University Research Found91.30.00.095.04.1991
-
8.11.1994
10000
Dihidropiridin Türevi Kalsiyum Kanal
Antagonistlerinin Elektroanalitik
Davranışlarının İncelenmesi
Doç.Dr.Sibel A. OZKAN (Ankara Univ), Prof.Dr.Zühre ŞENTÜRK, (Gazi Univ.), Prof. Dr. Füsun ACARTÜRK (Gazi Univ.)Ankara University Research Found97.03.00.0718.08.1997 – 199915000
Dihidropiridin Türevi Kalsiyum Kanal
Antagonistlerinin Elektrokimyasal
Dedektörlü Yüksek Basınçlı
Sıvı Kromatografisi ile Kantitatif
Analizi
Prof.Dr.Zühre ŞENTÜRK (Gazi Univ.), Dr. Nur Yars (İstanbul Univ.), Doç.Dr.Sibel A. OZKAN (Ankara Univ.)İstanbul University Research Found97.SA.691997–1999
Bazı Antiviral ve Antibakteriyel İlaçların Elektroanalitik İncelenmesiProf.Dr.Sibel A. OZKAN,
Doç.Dr.Bengi USLU,
Doç.Dr. Sibel SÜZEN,
(Ankara Univ.)
Doç.Dr. Yalçın OZKAN (GATA)
Ankara University Research Found200308030372003–200565000
Bazı Hipolipidemik İlaçların
Elektroanalitik İncelenmesi
Doç.Dr. Bengi USLU,
Prof.Dr. Sibel A. OZKAN,
Araş. Gör. Burcu DOĞAN
(Ankara Univ.)
Ankara University Research Found200308030432004-200615000
Bazı İlaç Aktif Maddelerinin Farmasötik Preparatlarda ve İnsan Serumu gibi Biyolojik Sıvılarda
Elektroanalitik Metotlar
(Voltametrik ve Polarografik
Teknikler) ile Tayini
Prof.Dr. Sibel A. OZKAN, Doç.Dr. Bengi USLU (Ankara Univ); Doç.Dr.Selahattin YILMAZ,
Dr. Yusuf DİLGİN, Araş.Gör. Sultan Çalışkan, Araş.Gör. Nur AKGÜN, Araş.Gör. Esin SÜREN (Çanakkale Onsekiz Mart Univ.)
TÜBİTAKTBAG-21732003–200653500
Bazı antiviral ilaçların DNA ile etkileşmesinin elektrokimyasal olarak incelenmesi ve DNA biyosensörleri tasarımınında kullanılmasıDoç.Dr. Bengi USLU,
Prof.Dr. Sibel A. OZKAN,
Doç.Dr. Sinan Süzen,
Araş.Gör. Burcu DOĞAN,
Ecz. Duygu CANBAZ
(Ankara. Univ.)
Ankara University
Biotechnology
Research Found
G8-20062006-200865000
Sefalosporin grubu
(lorakarbef, sefprozil, sefaklor, sefaperazone, sefodizim, seftazidime ve sefataxim) antibiyotiklerin Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II), Fe(II),
Fe(III), Pt(II), Pd(II) ve Ru(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, elektroanalitik, kemilüminesans ve antibakteriyal özelliklerinin araştırılması
Doç. Dr. Ayşegül GÖLCÜ,
Yrd. Doç. Dr. Mustafa DOLAZ,
Kim. Abdurrahman CEREN, Kim. Mustafa Güngör, Kim. Derya TARINÇ (Sütçü İmam Univ.);
Prof. Dr. Sibel A. OZKAN,
Ecz. Burcu DOĞAN (Ankara Univ);
Prof. Dr. Selahattin SERİN (Çukurova Univ.)
TÜBİTAK105T3712006–2009129000
Development of Melatonine Based New Antioxidant Pharmaceutically Active Compounds: Biological activity, cytotoxicity and the Evaluation of Electrochemical Behaviours of Possible MetabolitesProf. Dr. Sibel SÜZEN,
Prof. Dr.Seçkin ÖZDEN,
Ecz. Hanif Sirinzadeh,
Prof. Dr. Sibel A. OZKAN
Uzm. Kim. Mehmet GUMUSTAS
(Ankara Univ.)
TÜBİTAKTÜBİTAK-
109S099
2009–2011112000
Simultaneous determination and optimization of some antiviral pharmaceuticals with using new generation columns via liquid chromatographic methodsProf. Dr. Sibel A. OZKAN,
Uzm. Kim. Mehmet GUMUSTAS (Ankara Univ.)
Ankara University
Research Found
12L33360032013–201430000
Electroanalytical investigation of antineoplastic drug molecules with modified solid electrodes and design of nanosensorsProf. Dr. Sibel A. OZKAN,
Uzm. Kim. Nurgül Karadaş
(Ankara Univ.)
Ankara University Research Found12L33360022013-201530000
Design of Electrochemical Nanobiosensors to Investigate the roles of some Pharmaceuticals in Tyrosinase InhibitionProf. Dr. Sibel A. OZKAN
Arş. Gör. Sevinç Kurbanoğlu,
(Ankara Univ.)
Ankara University Research Found14L02370022014-201525000
Development of Fulvestrant Loaded Polymer-Based Nanoparticle Systems Using for the Treatment of Breast CancerDoç Dr. Canan Ogan Hascicek,
Yrd. Doç. Dr. Ceyda Tuba Sengel,
Prof. Dr. Sibel A. OZKAN,
Uzm. Kim. Mehmet GUMUSTAS,
Dr. Filiz Bakar,
Prof. Dr. Net Das Evcimen,
(Ankara Univ.);
Prof. Dr. Yalcin Ozkan,
Assoc. Prof. Ayhan Savaser,
(GATA)
Prof. Dr.Turgay Celik (Yeditepe Univ)
TUBITAK112S2902012-201482836
Electrochemical investigation of interaction of the antipsychotic drug aripiprazole with DNA and damage DNAProf. Dr. Sibel A. OZKAN
Arş. Gör. Dr. Burcu Dogan Topal, Arş. Gör. Sevinç Kurbanoğlu
(Ankara Univ.)
Ankara University Research Found15H02370012015-20169500
Nanosensor design to electrochemical investigation of antiviral active compound TenofovirProf. Dr. Sibel A. OZKAN,
Doç. Dr. Burcu Doğan Topal, Göksu Özçelikay (Ankara Univ.)
Ankara University Research Found16H0237005201619957
Investigation of electrochemical behaviour of Tenofovir by various voltammetric techniquesProf. Dr. Sibel A. OZKAN,
Doç. Dr. Burcu Doğan Topal, Göksu Özçelikay (Ankara Univ.)
Ankara University Research Found16H0237009201619000
In vitro evaluation of eletriptan polymeric nanoparticles via high performance liquid chromatohraphic techniqueProf. Dr. Sibel A. OZKAN
(Ankara Univ.)
Ankara University Research Found17H02370012017-19999
Design of flow injection analysis systems for drug analysisProf. Dr. Sibel A. OZKAN,
Dr. Sevinç Kurbanoğlu,
Uzm. Dr. Mehmet Altay Ünal,
Yrd. Doç. Dr. Fikret Arı
(Ankara Univ)
Ankara University Research Found17A02370012017-120500
Bazı Hipolipidemik İlaçların
Elektroanalitik İncelenmesi
Doç.Dr.Bengi USLU,
Prof.Dr.Sibel A. OZKAN,
Araş. Gör. Burcu DOĞAN
(Ankara Univ.)
Ankara University Research Found200308030432004-200615000
Bazı İlaç Aktif Maddelerinin Farmasötik Preparatlarda ve İnsan Serumu gibi Biyolojik Sıvılarda
Elektroanalitik Metotlar
(Voltametrik ve Polarografik
Teknikler) ile Tayini
Prof.Dr.Sibel A. OZKAN, Doç.Dr.Bengi USLU (Ankara Univ); Doç.Dr.Selahattin YILMAZ,
Dr. Yusuf DİLGİN, Araş.Gör. Sultan Çalışkan, Araş.Gör. Nur AKGÜN, Araş.Gör. Esin SÜREN (Çanakkale Onsekiz Mart Univ.)
TÜBİTAKTBAG-21732003–200653500
Bazı antiviral ilaçların DNA ile etkileşmesinin elektrokimyasal olarak incelenmesi ve DNA biyosensörleri tasarımınında kullanılmasıDoç.Dr.Bengi USLU,
Prof.Dr.Sibel A. OZKAN,
Doç.Dr. Sinan Süzen,
Araş.Gör. Burcu DOĞAN,
Ecz. Duygu CANBAZ
(Ankara. Univ.)
Ankara University
Biotechnology
Research Found
G8-20062006-200865000
Sefalosporin grubuDoç. Dr. Ayşegül GÖLCÜ,TÜBİTAK105T3712006–2009129000
Development of Melatonine Based New Antioxidant Pharmaceutically Active Compounds: Biological activity, cytotoxicity and the Evaluation of Electrochemical Behaviors of Possible MetabolitesProf. Dr. Sibel SÜZEN,
Prof. Dr.Seçkin ÖZDEN,
Ecz. Hanif Sirinzadeh,
Prof. Dr. Sibel A. OZKAN
Uzm. Kim. Mehmet GUMUSTAS
(Ankara Univ.)
TÜBİTAKTÜBİTAK-
109S099
2009–2011112000
Simultaneous determination and optimization of some antiviral pharmaceuticals with using new generation columns via liquid chromatographic methodsProf. Dr. Sibel A. OZKAN,
Uzm. Kim. Mehmet GUMUSTAS (Ankara Univ.)
Ankara University
Research Found
12L33360032013–201430000
Electroanalytical investigation of antineoplastic drug molecules with modified solid electrodes and design of nanosensorsProf. Dr. Sibel A. OZKAN,
Uzm. Kim. Nurgül Karadaş
(Ankara Univ.)
Ankara University Research Found12L33360022013-201530000
Design of Electrochemical Nanobiosensors to Investigate the roles of some Pharmaceuticals in Tyrosinase InhibitionProf. Dr. Sibel A. OZKAN
Arş. Gör. Sevinç Kurbanoğlu,
(Ankara Univ.)
Ankara University Research Found14L02370022014-201525000
Development of Fulvestrant Loaded Polymer-Based Nanoparticle Systems Using for the Treatment of Breast CancerDoç Dr. Canan Ogan Hascicek,
Yrd. Doç. Dr. Ceyda Tuba Sengel,
Prof. Dr. Sibel A. OZKAN,
Uzm. Kim. Mehmet GUMUSTAS,
Dr. Filiz Bakar,
Prof. Dr. Net Das Evcimen,
(Ankara Univ.);
Prof. Dr. Yalcin Ozkan,
Assoc.Prof. Ayhan Savaser,
(GATA)
Prof. Dr.Turgay Celik (Yeditepe Univ)
TUBITAK112S2902012-201482836
Electrochemical investigation of interaction of the antipsychotic drug aripiprazole with DNA and damage DNAProf. Dr. Sibel A. OZKAN
Arş. Gör. Dr. Burcu Dogan Topal, Arş. Gör. Sevinç Kurbanoğlu
(Ankara Univ.)
Ankara University Research Found15H02370012015-20169500
Nanosensor design to electrochemical investigation of antiviral active compound TenofovirProf. Dr. Sibel A. OZKAN,
Doç. Dr. Burcu Doğan Topal, Göksu Özçelikay (Ankara Univ.)
Ankara University Research Found16H02370052016-201719957
Investigation of electrochemical behaviour of Tenofovir by various voltammetric techniquesProf. Dr. Sibel A. OZKAN,
Doç. Dr. Burcu Doğan Topal, Göksu Özçelikay (Ankara Univ.)
Ankara University Research Found16H02370092016-201719000
In vitro evaluation of eletriptan polymeric nanoparticles via high performance liquid chromatohraphic techniqueProf. Dr. Sibel A. OZKAN
(Ankara Univ.)
Ankara University Research Found17H02370012017-201819999
Design of flow injection analysis systems for drug analysisProf. Dr. Sibel A. OZKAN,
Dr. Sevinç Kurbanoğlu,
Uzm. Dr. Mehmet Altay Ünal,
Yrd. Doç. Dr. Fikret Arı
(Ankara Univ)
Ankara University Research Found17A02370012017-2019120500
İlaç Etken Maddeleri, Hammaddeler ve Ara Ürünler için Analitik Metot Geliştirme ve Validasyon ÇalışmalarıProf. Dr. Sibel A. OZKAN,TUBITAK22442018-1234128
Rapid and Cheap Electrochemical Sensor Production of Glial Fibrillary Acidic Protein DetectionProf. Dr. Sibel A. OZKAN,
Göksu Özçelikay,
Uzm. Dr. Mehmet Altay Ünal,
Ankara University Research Found19B02370042019375000